Wymiany i zwroty

Wymiany towaru odbywają się na podstawie prawa do reklamacji podstawą prawną do dokonania wymiany jest Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zwroty towaru odbywają się na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Aby dokonać zwrotu towaru na w/w podstawie należy zachować wszystkie aspekty umożliwiające zwrot, w przeciwnym przypadku zwrot będzie oddalony.

Dodatkowo w obu przypadkach stosowane są przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym