Opinie o Nas
12 3 6 9 . . . . . . . .
00 : 00 : 00 --
❄ XMAS SALE ❄
  • Gazetka promocyjna - STREFA OKAZJI
    Sprawdź ofertę
  • Gorąca oferta XMAS SALE!
    Sprawdź CENY DO -50%
Reklamacja, rękojmia gwarancja - kompendium wiedzy

 

Jasną jest rzeczą, że gdy dokonujemy zakupu dóbr materialnych chcemy, aby spełniały one nasze oczekiwania co do funkcjonalności i tego co obiecał producent. Niestety może się zdążyć, że zakupiona przez nas rzecz będzie wadliwa. Co w takiej sytuacji? Oczywiście pierwsze co przychodzi nam do głowy to reklamacja i słusznie. Dziś postaramy się wyjaśnić co to tak naprawdę jest reklamacja co ma wspólnego z rękojmią i gwarancją oraz jak z reklamacji korzystać aby zrobić to w sposób prawidłowy bo wbrew pozorom to nie jest taka oczywista oczywistość.

Obydwa tryby czyli zarówno rękojmie jak również gwarancję nazywamy potocznie reklamacją mimo że są to dwa odrębne i różniące się od siebie sposoby złożenia reklamacji.
W pierwszej kolejności zajmiemy się procesem reklamacji na zasadach rękojmi. Rękojmi jest niezbywalnym prawem każdego kupującego konsumenta, którego sprzedawca nie może ograniczyć lub pozbawić kupującego (nieco inaczej sprawa ma się przy zakupach na firmę czyli przez przedsiębiorców, ale dziś zajmiemy się wyłącznie zakupami konsumenckimi). Rękojmię regulują przepisy kodeksu cywilnego i tak w myśl art. 556 Kodeksu cywilnego (k.c.) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kodeks Cywilny w bardzo klarowny sposób określa również czym jest wada fizyczna. (nie będziemy omawiać w tym wpisie wad prawnych ponieważ takowe nie zachodzą podczas zakupów w naszym sklepie internetowym) Wadą fizyczną, w myśl art. 5561 k.c. jest niezgodność sprzedanej rzeczy w umową; ma to miejsce w szczególności, gdy:

1) rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

przykład: zegarek nie posiada datownika mimo zapewnień na stronie produktu, że takowy posiada, zegarek ma inny kolor niż podany w opisie produktu, zegarek ze względu na błąd przy produkcji nie posiada elementów składowych takich jak na przykład wskazówki, fornitury, brak odporności na wodę mimo stosowania się do zasad związanych z utrzymaniem przez zegarek wodoszczelności, brak odpowiednio wysokiej odporności na wodę mimo wyraźnych oznaczeń na deklu itp, zegarek nie posiada stopera mimo wyraźnego opisu, że takowy mieć powinien - pamiętajmy, że aby zachodził brak właściwości zegarek musi nie mieć funkcji/elementu, który był podany w opisie na stronie produktu, a nie jak to często ma miejsce, że Klienci po prostu zakładają, że zegarek posiada pewną funkcję nie sprawdzając tego po czym są rozczarowani, że dany model funkcji takowej nie posiada

2) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

przykład: zegarek nie działa w sposób poprawny czyli spóźnia się ponad czas, który producent określa jako prawidłowe odchylenie od normy, nie działa w ogóle czyli wskazówki nie przesuwają się, nie zmienia się data, pasek/bransoleta posiadają defekty uniemożliwiające noszenie zegarka, podczas próby ustawienia godziny ta nie zmienia się itp

3) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

przykład: brak elementów składowych zegarka (błąd przy produkcji) typu fornitury, elementy ozdobne, wskazówki itp, brak elementów wyposażenia opakowania typu karta gwarancyjna, instrukcja itp ( UWAGA: ponieważ w internecie roi się od podrobionych produktów w obieg weszła błędna informacja jakoby każdy zegarek posiadał blankiecik certyfikacyjny, klienci wprowadzeni w ten sposób w błąd oczekują, że faktycznie taki blankiecik dodawany jest przez każdego producenta, a prawda jest taka, że tylko niektórzy producenci coś takiego jak certyfikat w formie osobnego blankiecika dodają)

Zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Ponadto, reklamacja zostanie uwzględniona tylko, gdy wada fizyczna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili (art. 559 k.c.).

Istotnym ułatwieniem dla konsumentów przy dochodzeniu roszczeń na podstawie rękojmi jest wprowadzone w art. 5562 k.c. domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego:
W przypadku, gdy klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta.

Mówiąc prościej cała istota reklamacji na zasadzie rękojmi sprowadza się do tego, aby Klient wykazał wadę (w/w) ale jeżeli zrobi to przed upływem roku od otrzymania zegarka nie musi udowadniać jej istnienia natomiast po roku użytkowania faktycznie będzie musiał ją udowodnić. Art. 6 k.c.: Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W tym miejscu należy poruszyć niezwykle istotną kwestię mianowicie powody dla których składane są reklamacje przez Klientów kupujących zegarki to najczęściej urwane główki naciągu (koronki) wyrwane wały naciągu, rozbite szkiełka, zarysowane podczas użytkowania dekle, zużyte podczas kontaktu z wodą/potem paski skórzane itp Drodzy Klienci najważniejszą istotą składanej reklamacji jak sam przepis kodeksu cywilnego wskazuje jest złożenie reklamacji na wadę tkwiącą w sprzedanej rzeczy nie zaś na mechaniczne uszkodzenie zegarka przez Klienta, a wyrwane elementy rozbite szkła itp to nic innego jak efekt nieprawidłowej eksploatacji zegarka, zużyte paski z odklejającą się podszewką to nic innego jak wynik niezastosowania się do form pielęgnacji i konserwacji zegarków opisanych w instrukcji obsługi itp.

Artykuł 556 kodeksu cywilnego wskazuje nam, że rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Czego zatem Klient może żądać w procesie reklamacyjnym:

1) usunięcia wady produktu i jego naprawy
2) wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad
3) obniżenia ceny wadliwego produktu
4) odstąpienia od umowy (tylko jeśli wada będzie istotna)

To Kupujący wybiera jedną z powyższych opcji ważne jest jednak w przypadku żądania odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny sprzedawca nie musi się do niego ustosunkowywać, jeśli niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji wymieni on rzecz na wolną od wad bądź usunie wadę. Nie dotyczy to sytuacji w której rzecz była już wymieniona bądź naprawiona, a nadal posiada wadę.

Jak zatem w praktyce wygląda przebieg procesu reklamacyjnego poprawnie złożonej reklamacji na zasadach rękojmi:(reklamacja złożona w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym (formularz do pobrania w regulaminie) z wykazana wadą tkwiącą w sprzedanej rzeczy oraz wyborem opcji w jaki sposób Klient chce, aby ta reklamacja została rozstrzygnięta)

1) Odebranie przesyłki z reklamowanym zegarkiem
2) Odczytanie formularza reklamacyjnego oraz zapoznanie się z jego treścią co do wskazanej usterki oraz wyboru rozstrzygnięcia reklamacji
3) Przyjęcie produktu
4) Ustosunkowanie się do złożonej reklamacji (Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez Klienta reklamacji bardzo ważnym jest fakt, że nie można tego czasu mylić z czasem na rozstrzygnięcie reklamacji, który nie jest ściśle określony, a wynika to chociażby z tego faktu, że jest to czas zależny od wykonania ekspertyzy co do istnienia wady, oczekiwania na części jeżeli taki sposób rozstrzygnięcia wybrał Klient, warto też zwrócić uwagę na fakt, że przy składaniu reklamacji na zasadach gwarancji gwarant ma czas określony na naprawę w karcie gwarancyjnej, który to wynosi zazwyczaj 30 dni)
5) rozstrzygnięcie reklamacji

Przepisy prawa nie określają sposobów w jaki Klient lub sprzedawca mają obowiązek wykazać istnienie wady tkwiącej w sprzedanej rzeczy bądź jej brak. Ogólnie poleca się korzystanie z opinii biegłego sądowego lub serwisów producenta (jako sprzedawca właśnie w ten sposób rozstrzygamy czy wada faktycznie istnieje czy też nie)
Podsumowując Klient musi wykazać faktyczną wadę tkwiącą w sprzedanej rzeczy jeżeli ją wykaże do roku od otrzymania produktu przyjmuje się zasadę domniemania, że ona istniała od początku

Zajmijmy się teraz reklamacją na zasadach gwarancji. Odmiennie do rękojmi gwarancja jest udzielana dobrowolnie, jest to forma zabezpieczenia udzielana Klientowi najczęściej przez producenta danej rzeczy rzadziej natomiast przez sprzedawcę ( Tutaj powinna nam się zapalić czerwona lampka! Jeżeli kupujemy zegarek z oficjalnej dystrybucji, będący produktem oryginalnym zawsze będzie on posiadał gwarancję producenta poleca się unikania kupowania zegarków z tak zwaną gwarancją serwisową tudzież gwarancją sprzedawcy chyba, że jest to dodatkowa forma obok gwarancji producenta)Zgodnie z art. 577 kodeksu cywilnego gwarancja jest udzielana przez gwaranta, który w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu) określa swoje obowiązki oraz uprawnienia konsumenta. W związku z powyższym udzielenie gwarancji nie jest więc obowiązkiem sprzedawcy. Gwarancja jest formą zabezpieczenia poprawności działania sprzedanej rzeczy bądź jej elementów. Treść karty gwarancyjnej precyzuje co jest nią objęte oraz jak długo trwa okres gwarancyjny (Nie ma jasno określonej prawnie normy czasu trwania okresu gwarancyjnego stąd może to być rok dwa lub nawet trzy lata). Ważnym aspektem jest to, że termin na ustosunkowanie się gwaranta do reklamacji składanej na zasadach gwarancji określa treść gwarancji. Przekroczenie terminu nie powoduje skutku uznania reklamacji za uzasadnioną.

Jak zatem złożyć taką reklamację i kiedy jest to lepsza forma? Otóż Reklamację na zasadach gwarancji składamy również na formularzu reklamacyjnym zaznaczając, że ma być to reklamacja na zasadach gwarancji. Warte podkreślenia jest jednak to, że to treść gwarancji określa uprawnienia kupującego i nie można w tym wypadku dowolnie ich wybierać. Zazwyczaj jedynym możliwym uprawnieniem gwarancyjnym jest nieodpłatna naprawa chyba, że usterka powstała z winy użytkownika, a gwarancja nie przewiduje bezpłatnych naprawa szkód powstałych w wyniku błędnego użytkowania produktu. Odpowiedzialność gwaranta za wady produktu dotyczy wad określonych w oświadczeniu gwarancyjny, a jeśli ich nie określono to wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy.

Kiedy zatem warto złożyć reklamację na zasadach gwarancji? Z całą pewnością wtedy jeżeli do usterki doszło po upływie roku i w przypadku reklamacji na zasadach rękojmi musielibyśmy udowadniać, że istnienie usterki w chwili zakupu. Z uprawnień gwarancyjnych warto korzystać również wtedy jeżeli uszkodzeniu uległ element/funkcja zegarka w trakcie jego użytkowania (nie była to wada tkwiąca w sprzedanej rzeczy a po prostu pojawiła się z biegiem czasu). Z uprawnień gwarancyjnych warto korzystać również wtedy gdy chcemy po prostu naprawy zegarka (nie zwrotu itp) ponieważ jest to wtedy dużo wygodniejszy proces.

Podsumujmy więc. Jeżeli znalazłeś w swoim zegarku wadę fabryczną, tkwiącą w sprzedanej rzeczy od początku kiedy ją otrzymałeś złóż reklamację na zasadach rękojmi, jeżeli natomiast zepsuł Ci się zegarek (oczywiście nie w momencie kiedy został on uszkodzony mechanicznie) skorzystaj z uprawnień gwarancyjnych i złóż reklamację na zasadach gwarancji.

 

 

l
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl