do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Moje konto

Regulamin

 

 

 

 

KAŻDY OFEROWANY ZEGAREK POSIADA 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĘ PRODUCENTA

 

 

 

GWARANCJA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO. DO KAŻDEJ ZAKUPIONEJ RZECZY PRODUCENT DODAJE (W FORMIE PAPIEROWEJ BĄDŹ NA STRONIE PRODUCENTA) WARUNKI WYKONYWANIA GWARANCJI. ABY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI NALEŻY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO ZASAD WSKAZYWANYCH PRZEZ PRODUCENTA. PRZYKŁAD: FIRMA Michael Kors OFERUJĘ MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA USTERKI NA STRONIE PRODUCENTA STOSUJĄC ZASADĘ DOOR TO DOOR CO OZNACZA IŻ KLIENT ZGŁASZA USTERKĘ NA STRONIE (EWENTUALNIE TELEFONICZNIE NA INFOLINII) WTEDY PRODUCENT WYSYŁA DO KLIENTA KURIERA KTÓRY ODBIERA USZKODZONĄ RZECZ NASTĘPNIE ODBYWA SIĘ ROZPATRZENIE REKLAMACJI/GWARANCJI NAPRAWA I PO WYKONANIU NAPRAWY GWARANCYJNEJ PRODUCENT ODSYŁA KURIEREM PRZEDMIOT DO KLIENTA. ABY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI MOŻESZ RÓWNIEŻ UDAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PUNKTU STACJONARNEGO DANEGO PRODUCENTA.

 

 

PAMIĘTAJ GWARANCJA DOTYCZNY TYLKO I WYŁĄCZNIE WAD TKWIĄCYCH W DANEJ RZECZY GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ USZKODZENIA MECHANICZNE. PAMIĘTAĆ NALEŻY RÓWNIEŻ ABY PODCZAS CHĘCI SKORZYSTANIA Z NAPRAWY GWARANCYJNEJ POSIADAĆ DOWÓD ZAKUPU, KTÓRY NAJLEPIEJ SKSEROWAĆ CO POZWOLI UNIKNĄĆ CI ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI.

 

 

JEŚLI NIE POTRAFISZ LUB NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ ZE ZGŁOSZENIEM USTERKI BEZPOŚREDNIO DO PRODUCENTA ZAPRASZAMY DO NAS ZAWSZE SŁUŻYMY RADĄ I POMOŻEMY CI ZGŁOSIĆ  USTERKĘ DO ODPOWIEDNIEGO DZIAŁU.

 

PAMIĘTAJ IŻ PRZYSŁUGUJE CI RÓWNIEŻ PRAWO DO REKLAMACJI CO OZNACZA IŻ JEŚLI ZDAŻYŁBY SIĘ PRZYPADEK IŻ PO ROZPAKOWANIU DANEGO PRZEDMIOTU NA PRZYKŁAD ZEGAREK OKAZUJE SIĘ, ŻE TEN NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO ZADZWOŃ DO NAS POINSTRUUJEMY CIE CO W TAKIEJ SYTUACJI ZROBIĆ. JEŚLI NIE UDA NAM SIĘ ROZWIĄZAĆ TEGO PROBLEMU PRZEZ TELEFON NASTĘPUJE WÓWCZAS AUTOMATYCZNA WYMIANA RZECZY NA NOWĄ WOLNĄ OD WAD (WYJĄTKIEM JEST TAKA SYTUACJA W KTÓEJ NIE MAMY MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIĆ NA HURTOWNII IDENTYCZNEJ RZECZY WOLNEJ OD WAD W TAKIM PRZYPADKU AUTOMATYCZNIE ZWRACAMY PIENIĄDZE)

 


 

 

 REGULAMIN

 

§1 DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, w tym Polityka prywatności.

2. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą zegarkinareke.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.zegarkinareke.pl

3. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), lub czynności prawnej związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – ABC MULTIMEDIA. z siedzibą pod adresem Ul. Generała Józefa Bema 5 33-100 Tarnów.  Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

5. ABC MULTIMEDIA. z siedzibą pod adresem Ul. Generała Józefa Bema 5 33-100 Tarnów NIP: 8733139123 zwana dalej „administratorem” jest administratorem strony internetowej zegarkinareke.pl.

6. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
§2 INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu i zasady korzystania z niego, w tym szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, jak również szczegółowe warunki umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem, za pomocą Sklepu, w tym w szczególności warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, warunki dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.2 Nazwa Sklepu, stosowane oznaczenia graficzne i słowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygląd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

2.3 Do korzystania ze Sklepu , w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

• komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.4 Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Klient w szczególności zobowiązany jest do nieingerowania w zawartość Sklepu, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1 Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie prezentowanych przez Sprzedawcę w serwisie internetowym Sklepu. Na skutek prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, zamówiony produkt zostaje zarezerwowany. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (strony umowy) w trakcie wysłania przez sklep potwierdzenia wysyłki zamówionego towaru.

3.2 Informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu, jak i ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w złożonym przez Klienta formularzu zamówienia.

3.3 Ceny są cenami całkowitymi brutto i podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy, koszty te podane są na etapie formułowania zamówienia, przed jego złożeniem, po wyborze opcji dostawy produktu.
3.4 W celu złożenia zamówienia Klient (1) zaznacza wybrane produkty, które zapisane zostają w Koszyku, a następnie (2) potwierdza wybór produktów i (3) uzupełnia formularz danych adresowych – niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz dostawy zakupionych produktów, jak również (4) wybiera sposób płatności i (5) potwierdza zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem. W formularzu zamówienia sprecyzowane zostają ponadto koszt dostawy i wszelkie pozostałe warunki dostawy zamówionych produktów. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przycisku „[Zamawiam ]”. Klient związany jest treścią zamówienia, w tym warunkami i kosztami dostawy oraz warunkami niniejszego Regulaminu od chwili zaakceptowania treści składanego zamówienia, a w przypadku, gdy Klient wybrał płatność za zamówione produkty przelewem, od chwili wykonania przelewu. . Sprzedawca jest związany treścią zamówienia od chwili jej potwierdzenia Klientowi z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

3.5 Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu nie świadczy bezpośrednio o jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tego tytułu.

3.6 Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


§4. Postanowienia ogólne.


4.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie składania zamówień za pośrednictwem Sklepu.


4.2 Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://zegarkinareke.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

4.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

4.4 Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną, przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą dokonania zamówienia.

4.5 Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://zegarkinareke.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

5.1 Administrator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu celem złożenia zamówienia na dany produkt oferowany przez Sprzedawcę.

5.2 Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail
5.3 Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą składania zamówień. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5.4 Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5.5 Administrator informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

5.6 Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

5.7 Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

 

§6. Procedura zawarcia umowy

6.1 Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://zegarkinarekepl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

6.2 Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://zegarkinareke.pl/, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

6.3 Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

6.4 Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa na zamówienie między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

6.5 Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.

 

 

§7. Ceny i płatność.

7.1 Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

7.2 Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy (Cena podana, jest ceną towaru). Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu wraz usługą oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

7.3 Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

7.4 Płatność za zamówienie może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. Wpłata na konto bankowe, pobranie , płatność kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem systemu Payu, szybkie płatności Payu, e-Raty online

7.5 Na wszystkie produkty wystawiane są dokumenty sprzedaży i są one dostarczane do Klienta do 2 dni od otrzymania produktu

§8. Dostawa.

8.1 Dostawa produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

8.2 Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

8.3 Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

Nie wysyłamy pobrań na kwotę powyżej  3000 zł.

8.4 Czas realizacji zamówienia wynosi 48 godziny (liczymy dni robocze) chyba, że w opisie przedmiotu stanowi inaczej, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin czas może ulec zmianie z przyczyn niezależnych. Czas realizacja zamówienia z grawer wydłuża się o 4 dni robocze. Sprzedawca nadmienia że zegarki z wykonanym grawerem nie podlegają zwrotowi.

8.5 Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

8.6 Koszty dostawy to odpowiednio przedpłata 0 zł pobranie 0 zł przesyłki dostarcza firma kurierska DPD chyba, że Klient życzy sobie innego przewoźnika o czym poinformował w uwagach do zamówienia

 

 


§ 9. Procedura rozpatrywania reklamacji.

9.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom oferowanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

9.2 Reklamacje składa się za pomocą Formularza Reklamacyjnego zamieszczonego w załączniku do niniejszego regulaminu przesyłając go na adres administratora (ABC MULTIMEDIA UL. G.J. BEMA 5 33-100 TARNÓW) bądź wysyłając na adres mailowy sklep@zegarkinareke.pl Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Administratora.

9.3 Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie ze sprzedaną rzeczą. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Administratora dostarczyć rzecz na w/w adres, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz administratorowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9.4 Czas na ustosunkowanie się do reklamacji i jej rozpatrzenie wynosi 14 dni

9.5 Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

9.6 PAMIĘTAJ ZAWSZE DOKŁADNIE CZYTAJ OPIS PRODUKTU PRZED ZAKUPEM. SPRZEDAWCA ZAWSZE WYSYŁA PRZEDMIOT ZGODNY Z OPISEM PRODUKTU. SPRZEDAWCA ORAZ ADMINISTRATOR NIE ODPOWIADAJĄ ZA BŁĘDY OPISÓW NA CENEO KTÓRE W ZNACZNEJ CZĘŚCI MIJAJĄ SIĘ ZE STANEM FAKTYCZNYM PRZEDMIOTU!

 

 

 

 

 

§10. Prawo do odstąpienia od umowy.

10.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10.2 Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

10.3 W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10.4 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.5 Klient nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

10.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. f). Sprzedawca nadmienia że zegarki z wykonanym grawerem nie podlegają zwrotowi.

10.8 Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

10.9 Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

 

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.1 Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.2 W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

11.3 Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

11.4 Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 

§12. Ochrona danych osobowych.

12.1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

12.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

12.3 Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca oraz Administrator.

12.4  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.5 Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

12.6 Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

12.7 Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12.8 Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

12.9  Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

12.10  Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione zostały Klientowi w zakładce Polityka prywatności

 

 

§13. Postanowienia końcowe

13.1 Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

13.2 Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

13.3 Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

13.4 Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§14 Załącznik

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

14.1 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o tym fakcie Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14.2 Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Nie ma możliwości zwrotu za pomocą paczki pobraniowej, nie przyjmujemy pobrań. W przypadku jeżeli Klient odebrał paczkę za pobraniem i nie życzy sobie zwrotu przelewem bankowym pieniądze zostaną zwrócone przekazem pocztowym

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

14.3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

...............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów):

...............................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data: ............................

Numer konta do zwrotu pieniędzy: ....................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA

 

 

 

                                                                     Adres Sklepu:

                                                                     ABC MULTIMEDIA

                                                                     UL. GENERAŁA JÓZEFA BEMA 5

                                                                     33-100 TARNÓW

 

                                  REKLAMACJA

 

DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
tel. ..............................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia towaru ..................................................................................................................................
Nazwa towaru ............................................................................................................................................
Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................
Ogólna wartość towaru .............................. zł
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.
......................................... ..................
(czytelny podpis reklamującego)

 

 

11.  Promocje

 

Informacja:

Informacja dotyczy promocji na wymienione poniżej zegarki.

Promocja do -40% obowiązuje na wybrane zegarki:


Diesel
Emporio Armani
Michael Kors
Hugo Boss
Seiko
Tommy Hilfifer
Daniel Wellington
Dkny

Promocja obowiązuje zawsze do wyczerpania zapasów danego produktu w danej cenie promocyjnej.
Cena podana przy produkcie (kolor ceny czarny) jest ceną po zastosowaniu promocji  obok ceny promocyjnej znajduje się cena przed promocją (cena przekreślona w kolorze szarym). Gratisy w ramach polecenia sklepu na ceneo są wysyłane do 30 dni.

 

 

 

 

 

ABC MULTIMEDIA WŁAŚCICIEL SKLEPU ZEGARKINAREKE.PL zwraca uwagę, iż gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Pamiętaj, że zużytego sprzętu elektornicznego nie można umieszczać w koszach wraz z innymi odpadami. 

 

 

 

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

 

1) ODNIEŚ ZUŻYTY SPRZĘT DO NAJBLIŻSZEGO SWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA PUNKTU ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI 

 

LISTĘ PUNKTÓW ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI MOŻESZ ZNALEŹĆ NA STRONIE: www.remondis-electro.pl

 

2) Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

 

3) Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2 , są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

4) Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 

5) Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia

 

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania skreślony kosz

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

 

 

 

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium